A terméket sikeresen hozzáadtuk a bevásárlókosarához.Folytatni a vásárlást
 1. Általános rendelkezések

  Ezek az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Hold C, s.r.o., cégj. szám: 52822826, adószám: SK2121149481, e-mail info@amorosa.sk, telefon: +421 905 947 365 (a továbbiakban: eladó) és minden olyan személy, aki az eladó által a www.amorosa.sk online áruházban kínált áruk vásárlója, (a továbbiakban: vásárló)

  1. Felügyeleti szerv: (Fogyasztóvédelmi Felügyelőség) Szlovák Kereskedelmi Felügyelet – Nyitra megye, SOI Staničná 9, P. O. BOA 49A, 950 50 Nitra 1. Felügyeleti Osztály, telefon: 0042137/772 02 16
  2. A vevő az adásvételi szerződésben, ill. a megrendelés megerősítésével elfogadja ezen ÁSZF-t, és vállalja, hogy betartja azokat. Jelen ÁSZF-től csak az eladó és a vevő közötti írásbeli megállapodás alapján lehet eltérni.
  3. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásbeli adásvételi megállapodást köt, amelyben megállapodik az ÁSZF-től eltérő feltételekben, az ilyen adásvételi szerződés rendelkezései elsőbbséget élvez az ÁSZF-vel szemben.
 2. Az alapfogalmak meghatározása

  1. "Vevő" az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket a www.amorosa.sk online áruházon keresztül megrendelte és megfizette az árut (a továbbiakban: "vevő").
  2. "Címzett" az a természetes vagy jogi személy, akinek a megrendelt árut kézbesíteni kell (a továbbiakban: címzett).
  3. Az "áru" egy olyan termék, amelyet a www.amorosa.sk online áruházon keresztül rendelnek és vásárolnak meg (a továbbiakban: "áru").
 3. Az eladó jogai és kötelezettségei

  1. Az eladó köteles:
   1. az árut a megállapodás szerinti mennyiségben és minőségben a címzettnek átadni,
   2. az áruk tulajdonjogát a címzettre átruházni,
  2. Az eladónak joga van a vételár megfelelő megfizetésére a vásárló részéről a szállított áruért.
 4. A vevő jogai és kötelezettségei

  1. A vevő köteles:
   1. Megfizetni a vételárat az eladónak az áru megrendelésekor,
   2. Az eladó jó nevét és hírnevét megőrizni,
   3. Teljesen és pontosan megadni a megrendelés során az összes szükséges adatot, az adott sorrendben.
  2. A vevőnek joga van az árut kézbesíteni a megrendelésben meghatározott címzettnek, a vevő által megadott mennyiségben, minőségben, időben és helyen.
 5. Megrendelés - szerződés megkötése

  1. A vevőnek lehetősége van arra, hogy az árut a www.amorosaboxok.hu online áruházban kiválassza, és az általa meghatározott címzettnek kézbesítse.
  2. Az eladó és a vevő közötti szerződéses viszony, amelyet a 102/2014 törvény alapján, távollévők között megkötött szerződés értelmében az eladó visszaigazolásával (e-mailen) jön létre, amelyet a vevőnek kézbesít. Az eladó köteles a megrendelés kézhezvételétől számítva legkésőbb 24 órán belül megerősíteni a vevővel fennálló szerződéses kapcsolatot. Szükség esetén a megrendeléssel kapcsolatos minden további információt a vevő által megadott e-mail címre kézbesítünk.
  3. A vevő köteles a megrendelésben szereplő összes adatot a valóságnak megfelelően, és pontosan kitölteni, különben ő felel az áru kiszállításának elmulasztásáért, vagy az esetleges károkért, amelyek az eladónak téves és hiányosan megadott adatok eredményeként jelentkezhetnek.
  4. A vevő visszaigazoló e-mailt kap a megrendelésről.
 6. A megrendelés visszavonása és a szerződéstől való elállás

  1. A megrendelés visszavonása és a szerződéstől való elállás (info@amorosaboxok.hu).
  2. A megrendelést legkésőbb 48 órával a kézbesítés előtt vissza lehet vonni.
  3. Az eladónak joga van visszavonni a megrendelést és elállni a szerződéstől, ha az áruk hiánya vagy az ésszerűen megkövetelt erőfeszítések miatt nem tudja az árut a vevőnek az előírt határidőn belül vagy az internetes áruházban megadott áron megadni www.amorosaboxok.hu.
  4. A befizetett vételár vagy annak egy része esetén a pénzeszközök a megrendelés érvénytelenítésétől számított legkésőbb 14 napon belül kerülnek vissza a vevő számlájára.
  5. A vevőnek joga van indoklás nélkül az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül elállni a szerződéstől, olyan jellegű áruk esetében, amelyeket nem a fogyasztó különleges követelményei szerint készítettek, vagy áruk, vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk. Olyan termékeket, mint például az örökózsa boxok, Single Rose, egyedi megrendelésre készített csokoládé, amelyek csak egy fogyasztónak szánt megrendelés alapján készülnek, ezekben az esetekben az eladó nem vállalja a szerződéstől történő elállást.
   Ezen időszak lejártát követően ez a jog lejár (a Szlovák Köztársaság rendelkezéseinek értelmében, a küldeményként történő vásárlásról szóló fogyasztóvédelmi törvény 12. §-ának megfelelően (122/2013 sz. Törvény). A fogyasztónak ezen időn belül a szokásos módon hasonló módon joga van az áru kicsomagolására és kipróbálására, mint klasszikus személyes vásárláskor. A fogyasztó felelős az áruk értékének bármilyen csökkenéséért ezen időtartamban, mivel a teszt nem azt jelenti, hogy elkezdi használni az árut, és néhány nap múlva visszaadja az eladónak.
  6. Abban az esetben, ha visszavonás esetén a szerződést a kezdetektől felmondják, a felek visszaküldik vagy helyettesítik minden kölcsönösen elfogadott teljesítést. Amennyiben csökkentett értékű árukat juttattnak vissza az eladónak, mivel azokat nem jellegük, tulajdonságaik és rendeltetésükhöz mérten nem kezeltek, az eladó jogosult az áru értékcsökkenésének megfelelő alikvot összegére a vevő részéről.
  7. A fogyasztó írásban, a Szerződéstől való elállás nyomtatvány kitöltésével és e-mailben az info@amorosaboxok.hu vagy levélben áll el a szerződéstől. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, akkor az árut biztonságos módon, saját költségén (futár, személyesen) kell kézbesíteni az eladó címére: Hold C, sro, 39, 94639, az elállástól számított 14 napon belül, illetőleg személyesen átadni a megegyezett helyen. Javasoljuk küldéskor az áruk bebiztosítását..
  8. Az árut a kézbesítés és az átvétel során a kérdéses árukra vonatkozó összes dokumentummal együtt kérjük átadni, amelyet a vevő a vásárlás során kézhez vett.
 7. Szállítási feltételek

  1. a vevő a következő szállítási lehetőségek közül választhat:
   1. futárszolgálat,
   2. személyes átvétel Komáromban.
  2. A készleten levő árut általában a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül szállítjuk.
  3. Amennyiben a megrendelésben megadott áruk vagy tartozékaik nincsenek raktáron, erről értesítjük a vevőt.
  4. A vevő köteles az árut a szállítótól átvenni. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét, a csomagok számát, és eltérések esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot az eladóval és közölje ezt a kézbesítővel.
  5. A csomag tartalmazza a számla és szállítólevél eredeti példányát.
 8. Árak és fizetési feltételek

  1. Az eladó fenntartja a jogot az áru árának megváltoztatására. Az e-shopban felsorolt árak változhatnak, és a vevőnek nem áll jogában más, az előzetesen megállapodott ártól eltérő árat igényelni.
  2. Az árak és egyéb költségek az e-shopban áfástól vannak feltüntetve.
  3. A vevő köteles az áru árát megfizetni. Az áruk megrendelése és későbbi vásárlása az e-shopon keresztül történik, az ebben megadott lépésekkel, módszerekkel és sorrenddel.
  4. A vevő a megrendelt árukért a következő módok egyikével fizethet:
   1. A Tatra Banka fizetési kapuja, kártyás fizetés szolgáltatás
   2. Előlegszámla esetén átutalással az SK95 1100 0000 0029 4908 0288 számlára
  5. A szállítás költsége a rendelés értéke szerint a következő:
   1. Vásárlás esetében 150 € -ig – szállítási költség: 6 € EUR
   2. 150 € feletti vásárlás esetében - Nem számítunk fel szállítási költséget / érvényes Szlovákiába, Magyarországra történő kézbesítésre /
 9. Szavatosság - lásd bővebben Szavatosság, reklamáció (e-shop)

  1. Eltérő rendelkezés hiányában az üzemeltető 24 hónapos szavatosságot vállal az árukra. A szavatossági idő kezdete az a nap, amikor az árut a vevő átveszi. A vevő köteles az áruk első használata előtt megfelelően megismerni a kezelési útmutatót és a jótállási feltételeket.
  2. A Vevőnek kizárólag a gyártó által okozott hibákat mutató áru esetén, a szavatossági idő lejárta előtt, kizárólag a gyártó által okozott hibákra lehet garanciavállalást kérni, amennyiben azokra szavatosság vonatkozik, és azt az eladótól vásárolták meg meg. Más esetben az eladó nem tud garanciavállalással javítani sérült árut, és abban az esetben, amennyiben a vásárló, erről a tényről tudomást szerez, viszont az áru javítását kéri, köteles megtéríteni az eladónak az ilyen áruk szervizelésével és javításával kapcsolatos költségeit. A szavatosság nem terjed ki az áru vevő vagy címzett általi mechanikai károsítására, az áruk nem megfelelő használására és tárolására, az áruk helytelen kezelésére, az áruk gondozásának elhanyagolása esetében. A törvényesen alkalmazott javítások a garanciaidő alatt ingyenesek. Az ingyenes garanciajavításhoz való jog akkor is lejár, ha a termékbe a szavatossági időszak alatt szakszerűtlen beavatkozás történik, az eladó részéről nem felhatalmazott személy által. Ugyanakkor az eladó fenntartja a jogot, hogy ne terítsen vissza pénzt az ilyen árukra, és azt a jogot, hogy ne cserélje azokat más árukra.
  3. A jótállás nem terjed ki a természeti katasztrófák, heves károk, időjárási körülmények vagy szélsőséges és szokatlan körülmények közötti üzemeltetés által okozott károkra sem.
  4. Amennyiben javítani vagy cserélni kell az árut, a vevő köteles az árut kizárólag futár útján a következő címre küldeni: Hold C, s.r.o., 39, 94639. Az áruknak úgy kell becsomagolni, hogy a szállítás során ne keletkezzen semmilyen kár bennük..
 10. Adatvédelem

  1. Ezen honlap üzemeltetője (eladó) a vevő, illetve regisztráció során a megadott személyes adatok feldolgozásáért felelős, az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: GDPR) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint. Tekintse meg ezt a linket további információkért az adatvédelmi politikánkról GDPR- Adatvédelem.
 11. Sütik, Weboldal

  1. Ez a weboldal sütiket (cookies) használ a felhasználói beállítások megjegyzésére, a hirdetések jobb adaptálására a látogatók érdekeihez és a weboldal szükséges működtetéséhez. További információ a sütikről ezen a linken található.
  2. Eladó nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata, elérése közben felmerülhetnek. Eladó jogosult honlaphoz történő hozzáférés korlátozására a szükséges a javítások és karbantartások elvégzése, rendszerfejlesztés, vagy új rendszerelemek bevezetése alatti időtartamban. A honlapon történő tájékoztatást követően az eladó jogosult a szolgáltatást korlátozni. A visszaigazolt megrendelések teljesítésre kerülnek. A honlap tartalma az eladó szellemi tulajdonát képezi, tájékoztató jellegű. A tartalom bárminemű felhasználása eladó előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.
 12. Felelősség

  1. Az adásvételi szerződés érvényességének feltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat valóságnak megfelelően való kitöltése.
  2. Az eladó nem felel a kézbesítés elmulasztásáért vagy késedeleméért, ha a kézbesítést a vevő részéről hiányos adatok megadása okozták, például a vevőnek (címzettnek) az áru kézbesítésének helytelen címe, a vevő (címzettnek helytelen telefonszáma, vagy egyéb információk helytelen vagy valóságnak nem megfelelőmegadása, és ennek eredményeként az árut nem lehetett megfelelően kiszállítani.
  3. Az eladó nem felel az áru kiszállításának elmulasztása miatt, amennyiben az árut az a személy, akit a vevő megrendelésében szereplő adatok alapján címzettként tüntet fel, megtagadta annak átvételét.
  4. Az eladó nem felel az áru kiszállításának elmulasztásáért, ha az a személy, akinek az árut át kellett adni, nem volt elérhető.
  5. Amennyiben a megrendelt árut az eladó oldaláról keletkezett okokból nem lehet kézbesíteni, a vevő által fizetett vételárat az eladó köteles visszatéríteni a vevő bankszámlájára.
  6. Az eladó nem felelős a kézbesítés késéséért, a futárszolgálat által okozott károkért.
 13. Alternatív jogvita rendezés

  1. A 102/2014 számú törvény és az alternatív vitarendezésről szóló 391/2015 / törvény alapján a fogyasztónak joga van a vitarendezés alternatív (bíróságon kívüli) módjára.
  2. A javaslat a 391/2015 számú törvény 12. §-ának megfelelően nyújtható be, formanyomtatványon, mintája az érintett minisztérium és az egyes alternatív vitarendezési szervezetek honlapján is elérhető.
  3. Az alternatív vitarendezési szervezetek listája itt található: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. A fogyasztónak joga van megválasztani, hogy ezen alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez forduljon.
  4. A beadványok elektronikus formában a SOI (szlovák alternatívája a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak) történő benyújtásának címe: ars@soi.sk
  5. Az alternatív vitarendezési szervezet elutasíthatja a fogyasztó javaslatát, például: - ha a jogvita számszerűsíthető értéke nem haladja meg a 20 eurót; - ha minden körülmények között egyértelmű, hogy az alternatív vitarendezést csak aránytalan erőfeszítésekkel lehet elérni, és így tovább.
  6. A fogyasztó panaszt nyújthat be az RSO alternatív vitarendezési platformján keresztül is, amely elérhető a következő címen: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Az EU fogyasztója itt panaszt nyújthat be az EU kereskedője ellen.
 14. Záró rendelkezések

  1. Az eladó fenntartja a jogot az általános szerződési feltételek megváltoztatására, és a változásról történő írásbeli értesítés kötelezettsége teljesül az ÁSZF frissítésével az eladó e-shopjának weboldalán, a www.amorosaboxok.hu címen.
  2. Ezek az általános feltételek a vevővel szemben a megrendelés kitöltésével és a megrendelés visszaigazolásával lépnek hatályba.
  3. A vevő kijelenti, hogy elolvasta ezeket az általános szerződési feltételeket, és teljes mértékben egyetért velük.
  4. Az eladó és a vevő megállapodtak abban, hogy teljes mértékben elismerik a kommunikáció elektronikus formáját, különösen az elektronikus levél és az internet útján, érvényesnek és kötelező érvényűnek tekintik mindkét szerződött fél számára.
  5. Ezek az általános feltételek 2020. július 14-től érvényesek.